Blog

Wel of geen vrouwenquotum?

IMG_7250
Blog

Wel of geen vrouwenquotum?

De contra’s

Vrouwen werken parttime

Dus eigen schuld, dikke bult, redeneerde Barbara Baarsma in het FD. Maar het aantal vrouwen dat meer dan 28 uur per week werkt, is significant gestegen sinds 2003, en het aantal vrouwen dat minder dan 20 uur per week werkt significant gedaald. Daarbij is het de vraag of parttime werken een keuze is. ‘Onze samenleving is niet ingericht op fulltime werkende vrouwen’, zegt Inge Brakman, commissaris bij onder andere Shell, Accenture en DSM. ‘De kinderopvang is duur en de schoolpleincultuur is niet vriendelijk voor afwezige moeders.’ Maar daar kun je ook lak aan hebben. ‘Er zijn nu zo veel rolmodellen dat dat een achterhaald argument is.’

Een quotum is discriminatoir

Toen de TU Eindhoven besloot uitsluitend vrouwen aan te nemen, dienden mannen een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Een dergelijk quotum is volgens hen discriminerend. Maar volgens Marry de Gaay Fortman, advocaat-partner bij Houthoff, is dat niet zo. ‘Een profiel moet weliswaar genderneutraal zijn en gericht op geschiktheidseisen, maar je mag wel flankerend zeggen: bij geschiktheid geven we ruimte aan een vrouw.’

Het gaat om kwaliteit

Natuurlijk, zegt ceo Nancy McKinstry van Wolters Kluwer: ‘Het vinden van het juiste talent voor een rol heeft prioriteit. Maar ik geloof dat dit bereikt kan worden terwijl er wordt gestreefd naar een diverse werkomgeving. Er zijn meer dan genoeg gekwalificeerde vrouwen.’ Ze levert zelf het bewijs: ‘Bij Wolters Kluwer is de helft van onze medewerkers vrouw en van de vier divisies worden er drie geleid door een vrouw.’

Bedrijven zijn privaat domein

Mijntje Lückerath kan zich maar moeilijk over het idee heen zetten dat benoemingen zouden worden gereguleerd. ‘Het is een liberaal principe dat de overheid niet interfereert in het private domein. Dat kan ik niet zomaar opzijzetten omdat ik toevallig voor diversiteit ben. Als je gelooft in zelfregulering, en dat doe ik, dan is dat altijd beter. Ook als het resultaat jou misschien onwelgevallig is.’

Vrouwen willen geen excuustruus zijn

Volgens Hans de Boer waren vrouwen zelf tegen een quotum, vertelde hij aan Het Parool. ‘Zij wilden er op eigen kracht komen, en dat begrijp ik goed.’ Inge Brakman heeft er minder begrip voor. ‘Mij werden posities gegund omdat ik vrouw ben, en dat heeft mij veel voordeel opgeleverd. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat er daarom minder eisen aan mij werden gesteld. Zo werkt het niet. Als je bent benoemd, dan moet je jezelf nog steeds waarmaken.’

Er zijn geen vrouwen te vinden

Er zijn sectoren waarin het moeilijk is om vrouwen te vinden, zoals tech. Maar dat betekent volgens directeur Irine Gaasbeek van Accenture dat je breder moet zoeken. ‘Wij geven vrouwen zonder technische achtergrond een opleiding en kijken daarna of het matcht.’ Gaasbeek gelooft ook in anders zoeken: ‘Wij hebben onze vacatureteksten aangepast, zodat ze aansprekend zijn voor iedereen.’

De pro’s

Een quotum werkt

Volgens directeur Gerard van Vliet van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD) is een quotum ‘ontzettend gevaarlijk’ omdat vrouwen intern niet altijd op draagvlak kunnen rekenen, zo zei hij tegen BNR. Maar bij Accenture weten ze dat dat niet zo hoeft te zijn. Het consultancykantoor heeft zichzelf een quotum opgelegd van 50/50 vóór 2025, ook voor de lagen onder de top. ‘Een op de drie promoties moet voor een vrouw zijn, en met minder kom je niet weg’, zegt Irine Gaasbeek. ‘Dus wat gebeurt er: mannen en ook vrouwen denken hé, nu is het menens, ik ga vrouwen helpen hogerop te komen.’

Het schiet niet op

‘Voorheen geloofde ik dat vrouwen mettertijd vanzelf in leiderschapsfuncties terecht zouden komen’, zegt Nancy McKinstry. ‘Een paar jaar geleden besefte ik hoe weinig vooruitgang er was geboekt. Er zijn meer dan genoeg gekwalificeerde vrouwen. Ik denk dat quota het proces van diversiteit kunnen versnellen. Dus er is versnelling nodig.’ Ceo Hans Honig van Deloitte wil die versnelling, maar maakt hierbij wel een kanttekening: ‘Het bouwen van een gezonde pijplijn is zeker zo belangrijk als de focus op de top. Opleiden kost tijd, dat kan je niet zomaar versnellen, dat is voor niemand goed. Voor de cliënt niet, voor het bedrijf niet en voor de medewerker ook niet.’

Vrouwen krijgen geen gelijke kansen

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen strenger worden beoordeeld dan mannen. Ze worden minder snel als competent gezien, en komen dus minder snel in aanmerking voor promoties of benoemingen. ‘Daarom ben ik voor een quotum: als je niks doet, zegt iedereen wel ja, maar er gebeurt niks’, zegt Irine Gaasbeek. ‘Als een bedrijf wordt gedomineerd door mannen moet je patronen doorbreken om ook vrouwen aan de top te krijgen.’

Het is nodig voor de Nederlandse concurrentiepositie

Petra Zijp van NautaDutilh, Brechje van der Velden van Allen & Overy, Mirjam De Blécourt van Baker McKenzie, ze zien het allemaal in hun advocatenpraktijk: buitenlandse cliënten vragen om diverse teams. ‘De pitches zijn echt anders’, zegt Zijp. ‘Cliënten vragen niet alleen om genderdiversiteit, maar ook om culturele en sociale diversiteit.’ Volgens De Blécourt lopen we hierin achter. ‘Nederland is een hartstikke conservatief land.’

Diversiteit werkt beter

Talloze onderzoeken bewijzen het: diverse teams halen betere resultaten en maken betere beslissingen dan homogene teams. Bijkomend voordeel: uit een Zweeds onderzoek, gepubliceerd in de American Economic Review, blijkt dat de gemiddelde competentie van mannen toeneemt wanneer vrouwen sterker vertegenwoordigd zijn. Nancy McKinstry twijfelt er niet aan: ‘Meer diversiteit draagt bij aan betere bedrijfsresultaten en zou daarom op de agenda van iedere leider moeten staan.’

Over ThunderMinds

ThunderMinds is een ambitieus clubhuis van dwarsdenkers met een unieke combinatie van innovatie & executive search. Wij helpen ondernemingen op het kruispunt van managerial en menskapitaal uitdagingen op weg naar duurzame groei en rendement, op basis van een onderscheidende waardepropositie. Vanuit passie, creativiteit en pragmatisme combineren wij een sterke visie, innovatief-conceptueel denken en een authentieke, mensgerichte aanpak. Van idee tot implementatie.

Wij zoeken – en vinden – op onconventionele wijze kandidaten voor posities in het senior management, Raden van Bestuur of toezichthoudende organen zoals RvC’s en RvA’s. Wij geloven in de kracht van diversiteit aan de top. Het is immers bewezen is dat organisaties met een divers team aan de top succesvoller, stabieler en meer oplossingsgericht opereren.

Wij maken graag persoonlijk kennis! Meer weten? Neem contact met ons op!