Directeurenwinkel

Directeurenwinkel

Directeurenwinkel

Opdrachtgevers mogen voor het eerst zelf de waarde van de match bepalen. Mits die afkomstig zijn uit onze ‘voorraad’ topkandidaten. Onze kandidaten bieden wij de rode loper richting een nieuw clubhuis wat werkelijk bij de mens achter de functionaris past. Een unieke propositie. Als integraal onderdeel van de betekeniseconomie. Helemaal van deze tijd. 

Wij ondersteunen en ontwikkelen op innovatieve wijze het menskapitaal van toezichthouders, raden van bestuur, directie- en managementteams, met als doel het stimuleren van innovatie, duurzame groei en het continue op voorhand identificeren van exceptioneel talent in de markt. Wij helpen zowel corporates, familiebedrijven, MKB-bedrijven, scale-ups als publieke organisaties zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Wij doen dit op een bijzondere manier, gebaseerd op onze persoonlijke ervaring(en) als ondernemer aan de andere kant van de tafel. Vanuit passie, creativiteit en pragmatisme combineren wij een sterke visie, innovatief-conceptueel denken en een authentieke, mensgerichte aanpak.

Weg met de Headhunter

Met ons bureau ThunderMinds hebben we de positie van de traditionele headhunter op basis van onze ‘Weg met de Headhunter’ filosofie al willen doorbreken. En met succes.

Dit levert veel diepgaande en waardevolle gesprekken met de beste C-level functionarissen van Nederland op. Inmiddels zijn in nagenoeg alle sectoren de beste bestuurders prominent lid van het ThunderMinds clubhuis, omdat men als professional wel klaar is met het sterk achterhaalde businessmodel van de traditionele headhunter. Ons model staat de intermenselijkheid en de ultieme match weer voorop.

Wij hebben hiermee nu een ‘magazijn’ opgebouwd met uiterst capabele en enthousiaste kandidaten voor management- en directiefuncties. Een mooie balans tussen bevlogen vrouwen en mannen. Managers die in de kracht van hun leven heel goed weten wat ze niet meer willen en daardoor nog succesvoller kunnen zijn voor de opdrachtgever of investeerder. ThunderMinds helpt u graag met de werving van posities tot 100K. De Directeurenwinkel is ons label voor rollen van 100 tot 500K plus.

directeurenwinkel-links

Toptalent

directeurenwinkel-rechts

Met de Directeurenwinkel bieden wij zoekende opdrachtgevers, in alle discretie die hoort bij ons vak, de mogelijkheid om in deze ‘etalage’ van toptalent samen te kijken naar een geschikte kandidaat op basis van een uitvoerig en gedegen profiel. Dat profiel schrijven wij op basis van de vraag achter uw vraag en sluiten daarmee kort wat uw werkelijke behoefte is.

Functieprofielen van de topbureau’s in Nederland zijn gemiddeld genomen zo slecht, dat het niet verwonderlijk is dat er op directieniveau zoveel mismatches voorkomen.

Nu liggen de bestuurders natuurlijk niet openlijk in de ‘etalage’: de kandidaten zijn via ThunderMinds bereikbaar. Het verschil met traditionele headhunting is dat het geen verzameling gepresenteerde CV’s is. Daardoor is de kans op een bijzondere match met de cultuur veel groter. Wij hebben vertrouwen in deze aanpak en dat bewijzen wij door geen vaste fee te vragen, maar de honorering af te laten hangen van uw waardering voor de kwaliteit van de verbinding die is ontstaan.

Bepaal zelf het tarief

De eerste keer dat wij aan een Raad van Bestuur mededeelde dat zij zelf de toegevoegde waarde van de bemiddeling maar moesten bepalen, keken ze elkaar verwonderd aan, maar waren direct enthousiast.

“Wat ons zo enorm aanspreekt in jullie aanpak is dat de euro’s juist niet centraal staan, maar dat jullie aangeven open te staan voor een waardering wat wij het daadwerkelijk waard vinden”. Een belangrijk verschil is dat niet geld als perverse prikkel de basis is voor de verbinding, maar de mensenkant.

En dat brengt de opdrachtgevers en de kandidaten veel verder. Omdat het belangrijkste werk al is gedaan, namelijk op basis van gesprekken uitzoeken wat de potentiële kandidaat écht wil. Dan kost het minder tijd om in te schatten of het betreffende bedrijf daarin past, terwijl de kans op succes aanzienlijk groter is. Dat model past ook beter in de huidige tijdgeest. Stel een Directeur geniet een bruto jaarsalaris van 200.000 Euro. Dan is een traditionele fee al snel 200.000 + 8% x 25% = 54.000 Euro.

directeurenwinkel-links

Onze winkelvoorraad

mandarijn-verticaal-scaled

Wij leveren uit voorraad, ongeacht uw branche of sector:

  • Leden Raad van Bestuur of Raad van Toezicht
  • Commissarissen of leden RvC
  • CEO, CCO, CMO, CDO, CSO, CFO, COO, CIO
  • Managing Director, Algemeen Directeur
  • BU-Manager
  • Sales Directeur
  • Marketing Directeur
  • Marketing & Sales Directeur
  • Operationeel Directeur
  • Innovatie Directeur

Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen rond de gewenste functionaris. Over onze fee hoeven we het niet meer te hebben. “Price is only ever an issue in the absence of value”.

Klik hier voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Klantervaring opdrachtgevers

Hoe kunnen wij u helpen?

ThunderMinds B.V.

Innovatie – Executive Search – Personal Branding

Wij helpen ondernemingen op het kruispunt van managerial en human capital uitdagingen op weg naar duurzame groei en rendement. Vanuit passie, creativiteit en pragmatisme combineren wij een sterke visie, innovatief-conceptueel denken en een authentieke, mensgerichte aanpak. Van idee tot implementatie.

Kantoorlocatie
Gebouw ‘Parkstaete’
Nieuweweg 109
3765 GC Soest