Blog

ThunderMinds Partner Smart Workplace

SWP-Magazine-Cover
Nieuws

ThunderMinds Partner Smart Workplace

OVER SMART WORKPLACE

HR, IT, Mobiliteit en Facility Management integreren steeds beter en sneller met de gebouwde omgeving en virtuele wereld. In de digitale wereld met nieuwe generaties vervagen steeds meer de scheidslijnen tussen werkplek, werkomgeving, gebouw, huis en stad. Steeds meer wil en kan de eindgebruiker zelf de locatie en het moment van productie bepalen. Een werkomgeving moet dan overal beschikbaar en cognitief zijn. In een vorm die past bij de doelstellingen van een organisatie en de individuele behoeften en competenties van haar medewerkers, klanten en partners. De disruptieve impact van technologie op sociale en economische structuren is dus groot.

De keten kantelt van lineair naar circulair: niet meer aanbod-, vraag- of project-gestuurd leveren, maar proces- en levenscyclus-gestuurd samenwerken. Deze ontwikkeling vereist overzicht, regie en wijsheid. De vraag is hoe met hulp van slimme technologie, data en informatie overal een gezonde en circulaire werkomgeving kan worden gerealiseerd. Branche-overstijgende procesintegratie en open samenwerking is vereist. Hoe kunnen de diverse spelers in het proces samen slim de productie, gezondheid en circulariteit van de werkomgeving, organisaties en daarin werkende mensen faciliteren en bevorderen? En hoe worden dan de nieuwe gebouwen en dienstverleningsprocessen gefaciliteerd? Wat is daarbij de rol van Human Resources, ICT, Bouw, Vastgoed, Facilitair Management en Inkoop?

Workplace Management

De hiervoor gestelde visie met vragen leidt naar integraal management waar diverse disciplines bijeen komen: Workplace Management. De functionaris die uitvoering geeft aan dit integrale beleid is dan vanzelfsprekend een Workplace Manager.

In het kort gezegd staat Workplace Management voor een gezonde, productieve, fysieke, virtuele en mentale werkomgeving. Een werkomgeving ook die realtime inzicht geeft in autogebruik en binnenklimaat. Zo kunnen via dashboards werkplekconcepten efficiënt en eenvoudig worden beheerd en verbeterd. Vergaande integratie van diensten kan een verhoging van het werkplezier geven en tegelijkertijd een verlaging van het ziekteverzuim. Daarbij komt dat de verschillende werkprocessen, in samenhang met de nieuwste technologische ontwikkelingen in de werkomgeving, ten dienste worden gesteld van de eindgebruiker. Het bovenliggende belang is dus een gezonde en gelukkige eindgebruiker die optimaal kan functioneren in een werkomgeving.

Kanteling van de markt

Na Smart Buildings en Smart Cities is het tijd voor de Smart WorkPlace. Kanteling van de markt, interoperabiliteit van data en procesintegratie zijn de elementen die het slim programmeren, ontwerpen, bouwen en gebruiken van werkplekken, gebouwen en steden mogelijk hebben gemaakt. Daar waar slim, gezond en circulair bij elkaar komen ontstaat ruimte voor een andere klantvraag. Nieuwe business ‘vanuit’ in plaats van ‘met’ gebruikersperspectief. Met als resultaat focus op de gezondheid van mensen en de integratie van bouw en gebruik van de werkomgeving. Interoperabiliteit waardoor een eindgebruiker op micro, meso en macro nivo naar altijd en overal een werkomgeving kan kiezen. Want een slimme werkomgeving past zich aan de eindgebruiker aan. Niet andersom.

INITIATIEFNEMERS SWP.

Wij, initiatiefnemers van Smart WorkPlace, ontwikkelen vanuit een holistisch, branche-overstijgend en eindgebruikersperspectief een kennisplatform dat de toekomstige slimme, gezonde en circulaire werkomgeving gaat helpen realiseren. Ons kennisplatform is de verbindende schakel voor partijen die in de turbulentie van alle ontwikkelingen op zoek zijn naar overzicht, kennis en wijsheid. Smart WorkPlace communiceert, verbindt en activeert. Wij verbinden en activeren opdrachtgevers, branches, experts, vernieuwers, kennis en netwerken. Smart WorkPlace laat ze van elkaar leren, de nieuwe vraag stellen, en integraal en open samenwerken aan impactvolle projecten. Daarbij brengen de initiatiefnemers hun expertise, netwerk en ervaring in. Opdat de Gebruikers worden geholpen bij de transformatie van de werkomgeving van hun eindgebruikers.