Blog

HR trends 2021

HR trends ThunderMinds
Blog

HR trends 2021

 1. Op korte termijn grotere mismatch op de arbeidsmarkt. Vaardigheden sluiten in beginsel minder goed aan bij vacatures. UWV niet in staat mismatches te managen. Zeker niet voor zwaardere posities boven de 80K. Markt en overheid moeten elkaar zonder ego’s vinden in PPS-constructies om problemen op te lossen. Arbeidsmarkt thema’s te veelomvattend.
 2. De HR-Manager krijgt meer en meer de rol van blended working regisseur en hospitality manager/ host van alle medewerkers van de organisatie.
 3. Auto van de zaak verder onder druk. Flexibilisering lusten en lasten een must.
 4. Thuiswerken is blijvend. Het toenemend risico van onthechting door thuiswerken. Blijf echte feeling houden met medewerkers. Investeringen in goede thuiswerkplekken. Weg bij one size fits all.
 5. Aandacht voor de digitale agenda stimulans achter de groei van automatisering, robotisering en digitalisering op HR-gebied. Belangrijk blijft om met de toename van automatisering binnen de onderneming vast te houden aan The Power of the Human Touch. Ergo borg in je organisatie het credo: behandel andere mensen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Mensen zijn geen database. Systemen zijn handig, maar missen (nu nog) empathisch vermogen.
 6. CX krijgt meer focus in het HR-vakgebied.
 7. Keuze loondienst of ZZP-schap steeds vloeibaarder bij werkzoekenden. Blend is een trend.
 8. Behoefte aan ‘iets terugdoen voor de maatschappij’ neemt toe. Al of niet in (charitatieve) deeltijdrollen, commissariaten en kennisdelen/ lesgeven. Stimuleer en ontwikkel die behoefte.
 9. Zoekcirkels naar goed personeel worden verder opgerekt naar buiten de regio voor rollen waar thuiswerken mogelijk is. Tech-reuzen doen dit in toenemende mate. Zelfs internationaal.
 10. Tijd en plek afhankelijk werken krijgt een andere invulling.
 11. Regionaal talentdelen voor technische beroepen zal doorbreken. Organisatie en opleiding in coöperatieve modellen.
 12. Executive Search bureaus die zich onvoldoende aanpassen als het gaat om hun waardepropositie drogen langzaam op. Keiharde saneringsslag is aanstaande.
 13. Diversiteit en inclusie staat steeds nadrukkelijker op de agenda.
 14. Gamification en VR krijgt een volwassen plek binnen onboarding, training en managen van strategische HR-doelstellingen.
 15. Vanuit koerszoekend leidinggeven herstellen van de veiligheid in organisaties. Alles moet weer gezegd kunnen worden om de ware exodus bij corporates te stoppen. Zelfbeschikking terug. Aansturing op taakvolwassenheid en autonomie. Het einde van de ‘giftige werkplek’.