Blog

De mens is een Chimpansee met kapsones

Chimpansee met Kapsones
Blog

De mens is een Chimpansee met kapsones

Een prachtige uitspraak van neurowetenschapper Dick Swaab in zijn boek ‘Wij zijn ons brein’:

De mens is een Chimpansee met kapsones

Leiderschap in een onderneming krijgt anders vorm dan een situatie waarin natuurlijk leiderschap is gevormd…

  • In bedrijven en instellingen worden leiders formeel benoemd. En hebben die positie gedurende langere tijd;
  • Een managementfunctie omvat vaak onder meer controle en verantwoording – taken die per definitie de autonomie inperken;
  • De leider moet alle leiderschapsrollen combineren;
  • Een manager wordt in het algemeen aangesteld op basis van een beslissing van het hogere management. En wordt dus niet gekozen door de groep die hij of zij leidt. Hooguit is er enige inspraak voordat die beslissing wordt genomen;
  • Bij de positie als leider krijg je macht cadeau. En macht corrumpeert en maakt minder empathisch. Die dominantie kan zover gaan dat over een langere periode de leden van een groep gaandeweg steeds passiever en minder zelfstandig worden.

Biologische evolutie verloopt veel langzamer dan culturele evolutie. Ons leiderschapsinstinct is feitelijk nog maar toegerust voor een leven als jager-verzamelaar. De moderne werkorganisatie verschilt in veel opzichten sterk van de situatie waarop we evolutionair zijn voorbereid. Dit levert diverse mismatches op. Anders gezegd: onze instinctieve reactie gebaseerd op natuurlijk leiderschap, werkt niet altijd goed in de moderne context.

Mensen kunnen heel veel taken immers prima zelfstandig plannen en uitvoeren en houden bovendien van hun autonomie. Wanneer is een leider nodig? Met name als er een coördinatieprobleem is dat het bereiken van het groepsdoel bedreigt.

Een goede leider: Een mens, met kennis van zaken, en dit op een vriendelijke manier deelt en beschikbaar stelt, en dit weet te positioneren buiten de eigen afdelingsgrenzen, en door bescheidenheid de IK in WIJ weet te creëeren door een stip op de horizon te plaatsen.

Als het gaat om leiderschap, is het voor investeerders waardevol om te kijken naar leiders die het anders doen. Leiders die echt het verschil kunnen maken. Er bestaat zoiets als leiderschapsinstinct:

Mensen voelen aan of een leider waarde toevoegt, integer handelt en of ‘de baas’ gewoon een prettig mens is.

Zo niet gaat het brein van het personeel direct in de obstructie modus. Fataal voor het menskapitaal op de P&L van iedere onderneming.

  1. Is er een goed plan?
  2. Hebben we het juiste Directie-talent in huis om die plannen uit te voeren?
  3. En doen die Directieleden de juiste dingen gebaseerd op hun talentgeverschap?

Onze recente ‘Duo Penotti’ case, waarbij wij twee topmarketeers samen als één Fte Marketing Executive mochten leveren aan Cranberry Terschelling B.V., had een aanzuigende werking op een aantal topmanagers die zich vanuit die gedachte bij ons inschreven.

Plezierige professionals die al jaren samenwerken met een ‘tweede man’. Dus een CEO met veelal een CFO of een COO. Op elkaar ingeslepen zoals in een goed huwelijk. Vaak al meer dan 15 jaar met elkaar samenwerken. Aan een half woord genoeg hebben. Samen echt verandering kunnen brengen vanuit een moderne en open leiderschapsstijl gebaseerd op een hoge mate van zelfreflectie. Teams meenemen in verandering en innovatie.

Heeft u een issue met leiderschap, bedrijfsopvolging, een overname of investering?

Wij verbinden u graag met de Directie-koppels die bij ons staan ingeschreven om samen een uitdagende klus op te pakken. Meer weten? Bel: 0630778741 of neem contact met ons op.