Blog

ThunderMinds start met talentanalyse dienstverlening van Essentive

logo
Nieuws

ThunderMinds start met talentanalyse dienstverlening van Essentive

Talentanalyse & persoonlijke drijfveren

ThunderMinds werkt sinds kort intensief samen met Essentive. Essentive is meer dan tien jaar gespecialiseerd in onderscheidende persoonlijkheidsdiagnostiek en is in staat het totale talentenspectrum en de ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaten aan het licht te brengen. Hiermee worden vragen beantwoord met betrekking tot (functie)geschiktheid, carrièrerichting en toekomstperspectief, waaronder het vaststellen van iemands passie. Voor het eerst van je leven weet je na deze analyse wat je echte energiegevers zijn en welke werkgerelateerde keuzes daarbij horen.

Het voordeel voor onze kandidaten is dat we via onze Personal Branding trajecten de zoektijd naar een geschikte uitdaging enorm kunnen inkorten. In één dag valt er heel veel op z’n plek.

Door middel van het invullen van een aantal speciaal ontwikkelde vragenlijsten wordt het (onbewuste) denk- en keuzeproces van de kandidaat in kaart gebracht. In deze processen ligt de objectieve en ware persoonlijkheid verscholen. Je kunt je toevlucht nemen tot bureaus die werken met traditionele testmethoden als assessments waarin vooral naar gedrag en prestatie wordt gekeken, dus de gevolgkant van het functioneren van het menselijk brein. Het is beter en duurzamer om te kijken naar de oorzakelijke kant.

Het traditioneel assessmentcenter komt zelden tot een compleet en juist overzicht van een persoonlijk talentenspectrum.

Ze zijn bovendien weinig objectief en leveren per definitie een gefilterd en subjectief testresultaat. Bovendien hebben veel kandidaten na een assessmentcenter het gevoel dat iemand een persoonlijk oordeel over hen velt. Dat is geen goed vertrekpunt voor acceptatie en motivatie. ITTI®: de methode die wél werkt.

Het Nederlands Instituut van Psychologen geeft de volgende definitie van een goede test:

Een test is een gestandaardiseerde procedure waarbij vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd om op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht te krijgen in de psychologische kenmerken van de cliënt.

De Essentive ITTI®-methodiek voldoet geheel aan deze definitie; daarbij is ze uiterst valide en betrouwbaar. ITTI® is het resultaat van onderzoek onder duizenden kandidaten. Door het in kaart brengen van (onbewuste) denk- en keuzeprocessen en door op een verantwoorde en ingenieuze manier de uitslagen van diverse vragenlijsten te koppelen, kan Essentive gedrag voorspellen. Iemands ware aard komt naar voren.

Uit de literatuur blijkt dat de uitkomst van deze gecombineerde persoonlijkheidstests niet te beïnvloeden is. De uitkomst is objectief, valide en betrouwbaar. Dat is dus wél een goed vertrekpunt voor de motivatie van en acceptatie door de kandidaat.

Wat maakt Essentive zo uniek en anders?
Prestatiegerichte (vaardigheids)tests, (diepte-)interviews, gedragssimulaties en observaties (assessmentmethode) kijken vooral naar gedrag en prestatie. Hierbij gaat het echter om gedrag en prestaties die wenselijk en dus subjectief zijn (momentopname). Het zegt dus weinig over iemands ware ik.

Essentive maakt bewust géén gebruik van dergelijke technieken die afleiden van waar het werkelijk om gaat: de ware persoonlijkheid en talenten van de kandidaat.

 • Niet het gedrag, d.w.z. de manier waarop iemand zich aan de buitenwereld toont, maar de ware persoonlijkheid wordt onderzocht en beschreven.
 • Geen afhankelijkheid van de interpretatie door een testdeskundige, assessor of interviewer en niet beïnvloedbaar door de kandidaat, dus optimaal objectief.
 • Mensen worden niet in hokjes geplaatst of van een specifieke ‘kleur’ voorzien; immers elk mens heeft een eigen unieke persoonlijkheid die weer cruciaal is om als merk uit te vergroten.
 • Er worden 35 persoonlijkheidseigenschappen en hun onderlinge relatie onderzocht waarmee het gedrag kan worden verklaard.
 • Op basis van de uitkomsten van de rapportage is er een heldere richting m.b.t. ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en groei én de weg naar succes.
 • Rapportages zijn altijd maatwerk en zeer persoonlijk en worden niet met behulp van software automatisch gegenereerd.

 

De door Essentive ontwikkelde ITTI® methodiek (Integrated Talent & Training Inventory)

 • Is geen traditioneel assessment, maar een objectieve en volledige inventarisatie van het talentenspectrum van een kandidaat.
 • Geeft een diepgaand inzicht in functiegeschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Zorgt voor een maximale acceptatie; zelfs bij afwijzing in een selectieprocedure.
 • Leidt tot een trainings- en/of ontwikkeladvies dat volledig is toegespitst op de kandidaat; hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat sommige karaktereigenschappen niet veranderbaar zijn.
 • Omdat er geen verkeerde antwoorden kunnen worden gegeven is er dus nooit sprake van persoonlijke (dis)kwalificatie. Welk advies ook gegeven wordt, de acceptatie van een kandidaat is maximaal.
 • De uitkomst(en) geven je een helder inzicht welke rollen echt bij je passen en zijn de basis voor een flinke dosis werkgeluk.
 • Is in principe op iedereen vanaf 15 jaar toepasbaar: ervaring en kennisniveau spelen geen rol.
 • Ook afname in het Engels is mogelijk.
 • De inhoudelijke wetenschappelijk onderbouwde testonderdelen van onze methodiek zijn COTAN gecertificeerd.
 • Essentive werkt conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de privacy richtlijnen (AVG).

Meer informatie? Neem even contact met ons op. Wij helpen je graag verder met onze maatwerkoplossingen voor Personal Branding, De Directeurenwinkel en Omgekeerdsolliciteren.